Ο παρών ιστοχώρος αποτελεί την ελληνική έκδοση του ιστοτόπου του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης – World Intelligence Network WIN.
Σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες και ερωτήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες!