Ο νέος χώρος της ΕΛΥΝ


Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης ανέπτυξε μια δυναμική διαδικτυακή παρουσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://iqsociety.gr. Έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα άμεσης συμμετοχής του επισκέπτη, την δυναμικότητα του περιεχομένου και την ξεκάθαρη παρουσίαση των πληροφοριών. Τα σχόλιά σας μας κάνουν καλύτερους. ΕΛΥΝ, Γραφείο Τύπου

Previous Ο νέος χώρος της ΕΛΥΝ
Next El Ajedrez en los Colegios.

No Comment

Leave a reply