Ο νέος χώρος της ΕΛΥΝ


Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης ανέπτυξε μια δυναμική διαδικτυακή παρουσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://iqsociety.gr. Έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα άμεσης συμμετοχής του επισκέπτη, την δυναμικότητα του περιεχομένου και την ξεκάθαρη παρουσίαση των πληροφοριών. Τα σχόλιά σας μας κάνουν καλύτερους. ΕΛΥΝ, Γραφείο Τύπου
Source: Society – Greek

Previous HELLIQ subscriber 1: Torbjoern Brenna
Next Ο νέος χώρος της ΕΛΥΝ