Ο παρών ιστοχώρος αποτελεί την κυπριακή έκδοση του ιστοτόπου του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης – World Intelligence Network WIN

Supervisor του Κυπριακού Δικτύου Νοημοσύνης είναι ο Γιώργος Πετάσης.

Σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες και ερωτήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες!

Source: NIN – Cypriot